Scootmobiel aanvragen gemeente

Wilt u een scootmobiel aanvragen bij de gemeente of bent u benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Wij zetten het graag voor u uiteen. Er zijn de afgelopen jaren een aantal zaken veranderd, de scootmobiel behoort inmiddels tot de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat betekent dat u van het CAK afhankelijk bent voor een eventuele bijdrage, u betaalt verder een eigen bijdrage. U kunt een scootmobiel aanvragen bij de gemeente, mits u aan de voorwaarden voldoet en u daarvoor een indicatie krijgt.

Voorwaarden voor een scootmobiel

Welke voorwaarden gelden er op het moment dat u een scootmobiel wilt aanvragen bij de gemeente? U dient er in ieder geval inwoner te zijn en u heeft moeite om buitenshuis te staan en te lopen. Dat zal over het algemeen geen probleem zijn. Houd er rekening mee dat de scootmobiel bedoeld is voor het sociale vervoer in uw directe woonomgeving, niet voor vervoer naar uw werk, de dagopvang, dagverzorging of medische bezoeken. Uiteraard kunt u de scootmobiel wel gebruiken voor vrijwilligerswerk, maar het gaat in eerste instantie om de sociale omgeving.

Aanvullende voorwaarden

Daarnaast kunt u uitsluitend een scootmobiel aanvragen bij de gemeente op het moment dat u voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden. U dient bijvoorbeeld een afstand af te moeten leggen voor uw dagelijkse boodschappen waarvoor u geen gebruik kunt maken van een fiets, wandelstok of het openbaar vervoer. Daarnaast dienen algemeen gebruikelijke voorzieningen zoals een fiets met of zonder hulpmotor geen uitkomst te bieden. Tenslotte dient er een geschikte stallingsmogelijkheid te zijn, met een aansluitpunt voor het opladen van uw scootmobiel. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een scootmobiel aanvragen bij de gemeente.

Scootmobiel blijft eigendom van de gemeente

U kunt een scootmobiel aanvragen bij de gemeente en gebruik maken van een vergoeding in natura (de gemeente kiest uw scootmobiel) of gebruik maken van uw pgb-budget. In de beide gevallen is en blijft het hulpmiddel eigendom van de gemeente, u kunt daar slechts gebruik van maken zolang u aan de voorwaarden voldoet en u een indicatie heeft. Wilt u liever zelf een scootmobiel kopen? U kunt particulier een scootmobiel kopen. De kosten liggen vaak slechts beperkt hoger dan de eigen bijdrage die u betaalt bij een scootmobiel aanvraag bij de gemeente. U kunt echter rekenen op een stabiele Quingo scootmobiel met 5 wielen en het maximale comfort, die volledig uw eigendom wordt.