Eigen bijdrage scootmobiel

Benieuwd naar de eigen bijdrage voor een scootmobiel? Een scootmobiel valt als hulpmiddel onder de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent dat u de aanvraag hiervoor bij de gemeente in dient te dienen, die vervolgens bepaalt of er sprake is van een eigen bijdrage en wat de hoogte daarvan is. De eigen bijdrage voor een scootmobiel kan flink oplopen, anders dan een aantal jaren geleden kunt u daar niet zomaar meer op kosten van de gemeente gebruik van maken.

Scootmobiel en de Wmo

Een scootmobiel valt onder de Wmo, wat betekent dat u daar in veel van de gevallen een eigen bijdrage voor dient te betalen. Benieuwd naar de hoogte van die bijdrage of de indicatie die u nodig heeft om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vergoeding? In veel gevallen loopt de eigen bijdrage voor een scootmobiel op en valt het niet mee om een indicatie te krijgen.

Hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage voor een scootmobiel is afhankelijk van twee elementen:

  • De kosten van uw scootmobiel: een comfortabel model kost meer dan een eenvoudig model.
  • De hoogte van uw maximale periodebijdrage: het CAK stelt uw maximale periodebijdrage vast op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden.

Heeft u een behoorlijk inkomen of wonen er anderen bij u die voor het inkomen kunnen zorgen? Dan bestaat het risico dat de eigen bijdrage voor een scootmobiel hoog uit zal vallen, waardoor u het model als het ware zelf betaalt. Vooral wanneer er sprake is van een comfortabel model kunt u de eigen bijdrage beter aanvullen met wat eigen geld en de scootmobiel zelf kopen. Kiest u toch voor een aanvraag via de gemeente? Dan blijft het hulpmiddel namelijk eigendom van de gemeente, u mag er slechts gebruik van maken zolang u de indicatie behoudt.

Zelf een scootmobiel kopen

Vindt u de eigen bijdrage voor een scootmobiel niet in verhouding staan tot het gebruiksrecht dat u ontvangt of wilt u liever volledig zelf bepalen welke scootmobiel u aanschaft? Wij kunnen ons dat bij Quingo goed voorstellen. We helpen u graag op weg met een scootmobiel met 5 wielen, een stabiel model dat u particulier kunt aanschaffen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage voor een scootmobiel en een lastige indicatie. In plaats daarvan koopt u zelf een comfortabele en stabiele scootmobiel, waarmee u uw mobiliteit ook op latere leeftijd weer volledig terug kunt winnen.